Edukacinė  8 klasių mokinių išvyka į bunkerį

Gegužės 11d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos 8 klasių  mokiniams  edukacinę pažintinę  išvyką – integruotą  rusų kalbos ir etikos pamoką netradicinėje aplinkoje  organizavo mokytojos Danguolė Botyriūtė ir  Nijolė Gelgotienė. Ši pamoka vyko požeminiame sovietiniame  bunkeryje Kazlų Rūdos miške. 

Integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje tikslai ir uždaviniai – ugdyti mokinių patriotiškumą, pilietiškumą, supažindinti su sovietiniu kariniu paveldu Kazlų Rūdos savivaldybėje, tobulinti gabių mokinių rusų kalbos kalbinius gebėjimus, ugdyti bendrąsias kompetencijas Apie bunkerio statybos istoriją ir šio sovietinio karinio objekto paskirtį  pasakojo netradicinėje pamokoje dalyvavęs  Justas Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas. Savo pasakojime jis, mokytojų prašymu, vartojo rusų kalbos žodžius, pavadinimus. Svečias papasakojo apie  bunkerio statybos istoriją ir šio   sovietinio karinio objekto paskirtį. Mokiniams ir mokytojams buvo parodytos įdomiausios  karinio objekto patalpos. Dėkojame  Justui Kazlai už pagalbą organizuojant  pamoką  sovietiniame bunkeryje.