Kazio Griniaus gimnazijos naujienos

Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Pradinio ugdymo mokytojas

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka pradinio ugdymo pedagogika).

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Ąžuolų Būdos darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio ,,Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Terminuota darbo sutartis (su galimybe pakeisti į neterminuotą).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Skaityti plačiau


Išrinkta Gimnazijos Darbo taryba

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 27 d. išrinkta Gimnazijos Darbo taryba:

1.Odeta Pučinskienė,

2. Vaida Jurkšienė,

3.Eglė Baltrušaitienė,

4.Nijolė Gelgotienė,

5. Neringa Venčkauskienė.

Rezultatai patvirtinti  Darbo tarybos rinkimų komisijos susirinkimo protokoliniu nutarimu 2022 m. balandžio 27 d. Nr.4.

Darbo tarybos rinkimų komisijaKazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos darbuotojų dėmesiui

Informuojame, kad 2022 m. kovo 15 d. prasidėjo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos kandidatų į darbo tarybą atranka.

Kviečiame iki 2022 m. balandžio 1 d. imtinai siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius. Kiekvienas darbuotojas, turintis didesnį nei trijų mėnesių nepertraukiamą darbo stažą gali siūlyti po vieną kandidatą, raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Pasiūlymų laukiame Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos administracijoje, asmeniškai, paštu arba per tiesioginį vadovą.

Numatoma darbo tarybos rinkimų data – 2022 m. balandžio 20 d. Apie tikslų balsavimo laiką kiekviename iš skyrių informuosime papildomai.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos

Darbo tarybos rinkimų komisija


Ilgamečiui mokyklos direktoriui Leonardui Žukauskui atminti

Graži mokytojų Žukauskų šeima 1966 metų vasarą  atvažiavo į Kazlų Rūdą. Tėtis Leonardas nuo rugsėjo vadovaus mokyklai, mama Irena mokys lietuvių kalbos, keturiolikmetis Jūratis  mokysis, ketverių Žilvinas vaikyste dar džiaugsis.

Direktorius augino, kūrė, statė, krūvon būrė mūsų mokyklą. Ar ne todėl daugybės jau užaugusių žmonių direktorius, nuolat atsimenamas, pagarbos kupinu žodžiu minimas. Per  dvidešimt su kaupu metų naudos daug padaryta. Mokykla augo ir plėtėsi. Kad darbas dviem pamainom nevargintų nei mokinukų, nei mokytojų, 1973 m. atveriamos triaukščio priestato durys.  Kai vietos vėl  pritrūksta, mokykla stiebiasi aukštyn ir per pora metų trečias aukštas užauga. Rūpestingas šeimininkas pastebi ir visais keliais iš aplinkinių  kaimelių autobusais, traukiniais ir dviračiais atvažiuojančius mokinius- jų patogumui ir saugumui naujas bendrabutis išauga.

Skaityti plačiau


Akcija – bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“ skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir Ukrainai palaikyti

Kovo 10 d., jau 22 kartą, Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų, įstaigų atstovai rinkosi prie paminklo Prezidentui Kaziui Griniui į tradicinę akciją – bėgimą „Tiltas iš praeities į dabartį“, kurią kasmet organizuoja Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija. Šiais metais akcija buvo skirta ne tik Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti bet ir Ukrainai palaikyti.

Akcija prasisėjo skambant „Lietuva brangi“ melodijai, kurią atliko trimitininkas Audrius Pučinskas. Gimnazijos mokiniai padėjo gėlių puokštę ir uždegė žvakeles prie paminklo Prezidentui Kaziui Griniui.  Susirinkusius sveikino gimnazijos direktorė Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Justinas Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariai Liudas ir Sigita Mikalauskai. Prasmingais Vydūno žodžiais apie svarbiausias vertybes gimnazistai Tomas, Gabija ir Viltė įkvėpė akcijos dalyvius, palinkėjo sėkmingo starto.

Skaityti plačiau