Darbo grupės

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA

DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaida Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
Oksana Janauskienė, dailės vyresnioji mokytoja ir technologijų mokytoja metodininkė
Dalia Valė Petraitienė, geografijos mokytoja metodininkė
Laima Pečiulienė, chemijos mokytoja metodininkė
Odeta Pučinskienė, teatro mokytoja metodininkė, etikos mokytoja

Joleta Norkienė, antros kategorijos psichologė
Asta Dantaitė, socialinė pedagogė

METODINĖ TARYBA

Odeta Pučinskienė, teatro mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
Dalė Tamaliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Vaišnorienė, matematikos mokytoja metodininkė
Regina Bartkuvienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Rita Burbulytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Rita Martinkienė, fizikos mokytoja metodininkė
Eugenija Kazlauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Joleta Norkienė, antros kategorijos psichologė

ATESTACINĖ KOMISIJA

Irena Raulinaitienė, direktorė, komisijos pirmininkė
Virginija Gustainienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Martinkienė, fizikos mokytoja metodininkė
Rita Burbulytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Daiva Dabrilienė, tėvų atstovė
Beta Zaveckienė, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja

DARBO TARYBA

Daiva Vaišnorienė, matematikos mokytoja metodininkė, darbo tarybos pirmininkė
Elvyra Rubakha, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Audronė Simanavičienė, biologijos mokytoja metodininkė

KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE KOMANDA

Irena Raulinaitienė direktorė, komandos pirmininkė
Vaida Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Joleta Norkienė, antros kategorijos psichologė
Agnė Stankevičienė, visuomenės sveikatos specialistė