Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

TĖVŲ ATSTOVAI

Jūratė Banionienė

Gita Česnavičienė

Renutė Paplauskienė

Sandra Mozūraitė

Asta Venckevičienė


MOKINIŲ ATSTOVAI

Egidijus Pupius 2a

Gabrielė Marcinkevičiūtė 3c

Margiris Dabrila 3a

Greta Galvanauskaitė 4b

Paulina Jakevičiūtė 1b

MOKYTOJŲ ATSTOVAI


Vaida Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė

Rita Martinkienė, fizikos mokytoja metodininkė

Joleta Norkienė, antros kategorijos psichologė

Audronė Simanavičienė, biologijos mokytoja metodininkė

Dalė Tamaliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja