Psichologė

Joleta Norkienė
Darbo tel.: (8-343) 95432

Išsilavinimas:
2002 m. VU psichologijos bakalauras
2005 m. VU psichologijos magistro laipsnis

Darbo laikas
Antradienis – 8.00 – 18.00 val.
Ketvirtadienis – 8.00 – 18.30 val.
Penktadienis – 8.00 – 18.00
14 kabinetas (II aukštas)

Psichologo praktinė veikla apima – psichologinį įvertinimą ir testavimą, psichologinį konsultavimą ir psichoterapinių metodų taikymą, psichologo šviečiamąją ir prevencinę veiklą.

GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS

1. Rūpinasi moksleivių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

2. Nuolatos teikia visapusišką psichologinę pagalbą moksleiviams, tėvams/globėjams, pedagogams.

3. Teikia pagalbą moksleiviams suvokiant savo galimybes, atsižvelgiant į sugebėjimus, polinkius, pomėgius, sveikatos būklę.

4. Padeda moksleiviams įgyti psichologines žinias, įgūdžius, gebėjimus reikalingus pasirenkant profesiją, planuojant karjerą.

5. Nuolatos kelia profesinę kvalifikaciją.

6. Konsultuoja siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoja veiklą joms spręsti ir numato tiesioginio poveikio būdus.

7. Konsultavimo tikslais gauna reikalingus duomenis apie vaiko psichologinės problemos būklę, remiantis psichologiniais metodais.

8. Mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

9. Tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

10. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.