Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS
2015–2016 M.M

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pavadinimas
1.
Daiva Gražulienė
Stebėtojai
2.
Aidas Leskauskas
Vokalinis instrumentinis ansamblis
3.
Saulius Martinkus
Jaunieji šauliai
4.
Joleta Norkienė
Tinklinis
Kūno kultūros A kursas
5.
Žydrūnas Ožalas
Kompiuterinis maketavimas
6.
Audronė Pranskevičienė
Mišraus ansamblio dainos
Skautai
7.
Odeta Pučinskienė
Drama
8.
Živilė Užtupaitė
Sceninis šokis
9.
Žilvinas Vaišnora
Krepšinis
IMG_20150905_130103.jpg