Projektinė veikla

PROJEKTINĖ VEIKLA
2015 – 2016 M.M.

Eil. Nr.
Mokytojo vardas, pavardė
Projekto pavadinimas

1.

Daiva Vaišnorienė

Rita Martinkienė

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas

„Tyrėjų klubas“

2.

Vaida Juškienė

Joleta Norkienė

Sveikatingumo projektas

Gyvenk sveikai 5“

3.

Audronė Simanavičienė

Jurgita Tiškevičienė

Ekologinis projektas

„Ekotera“

4.

Vaida Juškienė

Neringa Matusevičienė

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas

„Istorinės atminties takais 9“

5.

Odeta Pučinskienė

Ineta Peknerienė

Socializacijos projektas

„Jauni- jauniems“

6.

Daiva Gražulienė

Socializacijos projektas

Po savo namų stogu“