Gimnazistai dainuoja apie meilę

Gimnazistai mėgsta linksmintis, yra gabūs kalboms, o ir amžius yra pats tas, kai meilė, pirmoji, antroji ar trečioji, dažna viešnia jaunoje širdyje. Valentino dienai skirtas humanitarinių mokslų metodinės grupės organizuotas projektas „Dainuojam meilę“, kuriame dalyvavo visi pirmų-ketvirtų klasių mokiniai, sulaukė didžiulio susidomėjimo ir, aišku, pasisekimo. Be sumanių mokytojų paakinimo vargu ar būtų prisirinkusi kupina salė žiūrovų ir toks gausus būrys rusiškai, vokiškai, angliškai jausmus laistančių dainorėlių. Ne tik dainuojama buvo, bet ir demonstruojamos skaidrės su iškilių asmenybių žodžiais apie meilę, plevenančiais rasotų rožių, raudonų rožių fone, skambėjo įvairiakalbiai prisipažinimai meilėje, pagerbta dainininke Whitney Houston. 

Žavių renginio vedėjų Aistės su Žilvinu pakviesti scenon lipo ir vokiškai uždainavo pirmokai, angliškai užtraukė ir ratelius suko šaunuoliai trečiokai, dar vieni pirmokai paruošė puikų numerį a la Donny Montell, o ant scenos pakraščio nedrąsiai pritūpę antrokai taip įsisiūbavo, kad į į rusiškos dainos sūkurį įsuko žiūrovus. Gimnazijos scena jau neįsivaizduojama be Pauliaus Pranskevičiaus ir jo brolio Mato, Gabrielės Motiejauskaitės, Povilo Dabrilos, Kasparo Avietyno. Ir šįkart jaudino stiprūs atlikėjų, balsai, pavydėtinas muzikalumas. Renginį griausmingai užbaigė estrados princo, kilusio iš Kazlų Rūdos, šlageris. Suprantama, ne pats Rytis Cicinas plukdė meilės laivą, o Audronės Pranskevičienės čia pat ir dabar suburtas visos gimnazijos choras. Taigi dainavo visi, šoko drąsiausi ir, ko gero, labiausiai mylintys…

Daug rankų pakėlė didelę naštą. Mokiniai nuoširdžiai dėkoja į projekto veiklą juos įtraukusioms užsienio kalbų mokytojoms Jevgenijai Bernotienei, Valentinai Stabrauskienei, Virginijai Gustainienei, Bronei Rudvalienei, Reginai Bartkuvienei, Laimai Žalenekienei bei ansamblio vadovei Audronei. Taigi, mieli ponai ir ponios, gimnazija ugdo įvairiapusę- kūrybingą, linksmą, gebančią komunikuoti įvairiomis kalbomis- asmenybę. Šį kartą tiek žinių…

VIKTORAS GIMNAZIJUS