Gimnazijoje vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtos pamokos

Vasario šešioliktosios išvakarėse gimnazistai rinkosi į salę, kad paminėtų Lietuvos Nepriklausomybės dieną.  Renginį pradėjo mokytojos D. Šopaitės parengta muzikinė-poetinė kompozicija. Prasmingi pernai mus palikusio Poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai, nuoširdžiai tariami skaitovų, Maironio apgailėtos Trakų pilies istorija, išdainuota P. Dabrilos, kiekvieno lietuvio širdžiai mieli vaizdai, besikeičiantys ekrane, darniai sugiedotas himnas nuteikė rimtiems apmąstymams apie visų mūsų mylimą Lietuvą brangią…

Kada jei ne tokią svarbią dieną pagerbti iškiliausius gimnazistus? Juk ir nacionalinės kultūros ir meno premijos įteikiamos Vasario 16-ąją. Taigi gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė, pasveikinusi visus susirinkusius šventės proga, diplomus ir padėkos raštus  įteikia savivaldybės olimpiadų nugalėtojams, geriausiems sportininkams. Scenoje išsirikiuoja gražus jaunimo, garsinančio gimnazijos vardą, būrelis. Salė ploja olimpiadų ir konkursų nugalėtojams bei prizininkams Martynui Kriščiūnui, Justui Valaičiui, Mindaugui Raitelaičiui, Vidmantui Dranginiui, Mantui Vaivadai, Gytei Tamašauskaitei, Povilui Dabrilai, Viktorijai Dusajevai, Andriui Kamičaičiui, Karolinai Auglytei, Monikai Šumkinaitei, Justui Kmitui, Vaidai Skaisgirytei. Septinti metai gimnazijos dailininkus po Totemo vėliava suburianti mokytoja Oksana Janauskienė totemiečiams įteikė po kompaktą, kuriame ir jų paveikslai, ir visas kurinio atsiradimo kelias, ir nepamirštamos stovyklautojų akimirkos užfiksuotos. Kazlų Rūdos PK buvo surengta piešinių paroda „Angelas sargas“, taigi geriausių darbų autorės Viktorija Pečiulytė, Gabija Vaišnoraitė bei Viktorija Siaurusevičiūtė irgi apdovanotos.  

Likęs šventinio renginio laikas yra skiriamas filmo apie Nepriklausomybės Akto signatarą, Lietuvių tautos patriarchą, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktorių, daktarą Joną Basanavičių peržiūrai.

Netrunka prabėgti pamoka, kai salėje buvo susirinkę trečiokai su ketvirtokais. Nuskambėjus skambučiui jie keliauja semtis mokslo žinių, o salėn renkasi pirmų bei antrų klasių mokiniai, kuriems irgi skiriama rimties, susikaupimo ir pasibuvimo su savo šalies istorija valandėlė…

Kad laikas salėje tikrai prasmingai praleistas buvo, liudytų per keturis laisvadienius gimnazistų surasta bent valandėlė mintijimams apie Lietuvą ir save, pagarbą bei vieną kitą pareigą…  

VIKTORAS GIMNAZIJUS

P1090540.JPG