Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Potvarkis dėl ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2024-06-26 raštą Nr. SD-282, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos darželio 2024-06-26 raštą Nr. SR-1.10-51 bei 2024-06-27 raštą Nr. SR-1.10-52, Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos 2024-06-26 raštą Nr. SD-170:

1. L e i d ž i u  nevykdyti ikimokyklinio ugdymo programų:

1.1. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. imtinai;

1.2. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuose:

1.2.1. lopšelyje-darželyje „Pušelė“ – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. imtinai,

1.2.2. Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje – nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. imtinai,

1.2.3. Jankų mokykloje – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. imtinai,

1.2.4. Antanavo mokykloje – nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. imtinai,

1.2.5. Ąžuolų Būdos darželyje – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 26 d. imtinai.

2. L e i d ž i u nevykdyti priešmokyklinio ugdymo programos:

2.1. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje – nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. imtinai;

2.2. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje – nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

3. N u r o d a u, kad Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje ikimokyklinio ugdymo programa vasaros metu bus vykdoma nepertraukiamai.

4. Į p a r e i g o j u Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos darželio vadovus informuoti ugdytinių tėvus (globėjus) apie įstaigų darbą vasaros metu.

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                              Mantas Varaška