Mokyklos naujienos

Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių Antanavo, Bagotosios, Jankų mokyklų logopedas (0.5 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Plačiau

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 15 d. įvyko Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos 74-osios laidos abiturientų atestatų įteikimo šventė.Brandos atestatai išduoti 60-čiai abiturientų, turintiems teigiamus metinius įvertinimus ir išlaikiusiems bent

Plačiau

Išrinkta Gimnazijos Darbo taryba

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 27 d. išrinkta Gimnazijos Darbo taryba: 1.Odeta Pučinskienė, 2. Vaida Jurkšienė, 3.Eglė Baltrušaitienė, 4.Nijolė Gelgotienė, 5. Neringa Venčkauskienė. Rezultatai patvirtinti 

Plačiau