Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Apie gimnaziją

  • Didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą.
  • Kurti saugią ir jaukią gimnazijos aplinką.
  • Formuoti teigiamą gimnazijos įvaizdį.
  • Gimnazijos įsteigimo data – 1946 m. rugsėjo 1 d.
  • Nuo 1950 m. rugsėjo 1 d. – Kazlų Rūdos vidurinė mokykla.
  • 1995 m. sausio 13 d. Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai suteiktas Prezidento Kazio Griniaus vardas.
  • 1999 m. birželio 3 d. vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo šiol mokykla vadinasi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.
  • 2003 m. liepos 1 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija reorganizuota į išgrynintą keturmetę gimnaziją.
  • 2007 m. įgyvendintas gimnazijos vidaus renovacijos projektas.
  • 2008 m. išleista 60-oji abiturientų laida.
MISIJA

Gimnazija padeda mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, integruotis besikeičiančioje visuomenėje.

VIZIJA

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija – moderni, besimokanti mokykla, teikianti kokybišką išsilavinimą.

FILOSOFIJA

Nėra neigiamos patirties, yra tik galimybės tobulėti.