Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

18. Pagrindinė Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Gimnazijos švietimo veiklos sritys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – bendrasis vidurinis
ugdymas, kodas 85.20.

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.5. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.7. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.8. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.9. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

20.2. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos
transportas, kodas 49.39;

20.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.5. restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla 56.10;

20.6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;

20.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.