Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Apie gimnaziją

MISIJA

Gimnazija padeda mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, integruotis besikeičiančioje visuomenėje.

VIZIJA

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija – moderni, besimokanti mokykla, teikianti kokybišką išsilavinimą.

TIKSLAI
  • Didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą.
  • Kurti saugią ir jaukią gimnazijos aplinką.

  • Formuoti teigiamą gimnazijos įvaizdį.