Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Mokytojai

 

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1

Aušrelė Lasinkienė

lietuvių k. ir literatūros programa

vyresniojo mokytojo

2

Rovena Venslauskienė

muzikos programa

vyresniojo mokytojo

3

Vilma Ižganaitienė

lietuvių k. ir literatūros programa

vyresniojo mokytojo

Rasa Žemaitienė 

chemijos programa

mokytojo metodininko

gamtos ir žmogaus programa

5

Loreta Strukaitienė

matematikos programa

mokytojo metodininko

6

Vita Eidukaitytė

dailės programa

mokytojo

7

Rimantas Janušauskas

technologijų programa

vyresniojo mokytojo

8

Lilijana Raškauskienė 

istorijos programa

vyresniojo mokytojo

9

Valdas Kazlauskas

fizinio ugdymo programa

mokytojo metodininko

10

Regina Vaivadienė

vokiečių kalbos programa

vyresniojo mokytojo

11

Jolita Paužienė

tikybos programa

vyresniojo mokytojo

12

Ingrida Juškevičienė

anglų kalbos programa

vyresniojo mokytojo

13

Asta Balnienė 

fizikos programa

vyresniojo mokytojo

informacinių technologijų programa

vyresniojo mokytojo

14

Jurga Kvietkauskienė

anglų kalbos programa

mokytojo metodininko

15

Daiva Vaitiekūnienė

biologijos programa

vyresniojo mokytojo

16

Nijolė Gelgotienė

etikos programa

mokytojo metodininko

rusų kalbos programa

mokytojo

17

Jūratė Banionienė 

technologijų programa

vyresniojo mokytojo

18

Danguolė Botyriūtė

rusų kalbos programa

mokytojo metodininko

19

Ramutė Giedraitienė 

istorijos programa

vyresniojo mokytojo

20

Kristina Senkienė

geografijos programa

vyresniojo mokytojo

21

Kristina Urbonienė

matematikos programa

mokytojo

22

Diana Gurevičienė

anglų kalbos programa

vyresniojo mokytojo

23

Vilma Kazakevičiūtė

fizinio ugdymo programa

vyresniojo mokytojo

24

Jurgita Staseliūnienė

informacinių technologijų programa

vyresniojo mokytojo

žmogaus sauga

mokytojo

25

Sonata Kairienė 

chemijos programa

vyresniojo mokytojo

technologijų programa

vyresniojo mokytojo

26

Audronė Pranskevičienė-Dautartienė

muzikos programa

mokytojo metodininko

27

Vytas Aputis

dailės mokytojas

mokytojo metodininko

28

Lolita Šiaulienė

lietuvių k. ir literatūros programa

vyresniojo mokytojo