Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Mokytojai

2023/2024 m. m.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Vadovavimas

klasei

Kvalifikacinė kategorija

Aputis Vytas

dailė, technologijos

 

mokytojas metodininkas

Bernotienė Jevgenija

anglų kalba

 

vyresnysis mokytojas

Burbulytė Rita

lietuvių kalba ir literatūra

 

mokytojas metodininkas

Diliauskas Nerimantas

fizinis ugdymas

3a

mokytojas

Giedraitienė Ramutė

pilietiškumo pagrindai

 

vyresnysis mokytojas

Gražulienė Daiva

lietuvių kalba ir literatūra

 

vyresnysis mokytojas

Gustainienė Virginija

anglų kalba

1a

vyresnysis mokytojas

Janauskienė Oksana

technologijos, dailė

2c

mokytojas metodininkas

Kazakevičiūtė Vilma

fizinis ugdymas

 

vyresnysis mokytojas

Kazlauskienė Eugenija

lietuvių kalba ir literatūra

 

mokytojas metodininkas

Langas Gintaras

informacinės technologijos, matematika

 

vyresnysis mokytojas

Leskauskas Aidas

muzika

 

mokytojas metodininkas

Martinkienė Rita

fizika

 

mokytojas metodininkas

Martinkus Saulius

neformalusis švietimas

 

mokytojas

Matusevičienė Neringa

istorija

4b

mokytojas metodininkas

Norkienė Joleta

fizinis ugdymas, psichlogija

 

mokytojas metodininkas

Paužienė Jolita

tikyba

 

vyresnysis mokytojas

Pečiulienė Laima

chemija

1b

mokytojas metodininkas

Petraitienė Dalia-Valė

geografija

 

mokytojas metodininkas

Pranskevičienė-Dautartienė Audronė

žmogaus sauga, pilietiškumo pagrindai

4a

mokytojas metodininkas

Raškauskienė Lilijana

istorija

 

vyresnysis mokytojas

Rubakha Elvyra

anglų kalba

 

mokytojas metodininkas

Simanauskienė Eglė

šokis

 

vyresnysis mokytojas

Staseliūnienė Jurgita

informacinės technologijos

1c

vyresnysis mokytojas

Šiaulienė Lolita

lietuvių kalba ir literatūra

 

vyresnysis mokytojas

Šnirpūnas Manvydas

matematika

 

mokytojas

Šnirpūnaitė Jurgita

matematika

 

mokytojas

Tamaliūnienė Dalė

matematika

 

vyresnysis mokytojas

Tiškevičienė Jurgita

biologija, ekonomika

 

vyresnysis mokytojas

Vaivadienė Regina

vokiečių kalba

2a

vyresnysis mokytojas

Žalenekienė Laimutė

rusų kalba

3b

mokytojas metodininkas