Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse

2023 – 2024 mokslo metai:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos. 

Gimnazijos ugdymo proceso  pradžia ir pabaiga, pagal programas ir klases:

Programa

Klasės

Pradžia–pabaiga

 

Pagrindinis ugdymas II dalis

I-II

2023 m. rugsėjo 1 d.–2024 m. birželio 26 d.

Vidurinis ugdymas

III

2023 m. rugsėjo 1 d.–2024 m. birželio 18 d.

Vidurinis ugdymas

IV

2023 m. rugsėjo 1 d.–2024 m. birželio 4 d.

 Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d.–2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d.–2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d.–2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d.–2024 m. balandžio 5 d.

 Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d.–2024 m. sausio 19 d., antras pusmetis 2024 m. sausio 22 d.– mokslo metų pabaiga