Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS

KABINETŲ PASKIRSTYMAS

2022–2023 MOKSLO METAMS

Kabineto numeris

Pavadinimas

Atsakingas asmuo

I AUKŠTAS

1

Sporto salė

Nerimantas Diliauskas

2

Maitinimo patalpa Nr. 1

Aušra Liebienė

3

Maitinimo patalpa Nr. 2

Aušra Liebienė

4

Raštinė

Renida Jankauskė

5

Direktorius

Asta Daugirdė

6

Lietuvių kalbos

Lolita Šiaulienė

7

Matematikos (III a)

Dalė Tamaliūnienė/Nerimantas Diliauskas

8

Dailės ir technologijų

Vytas Aputis

9

Technologijų-virtuvė

Oksana Janauskienė

10

Buhalterija

Rūta Žemaitienė/ Jūratė Švilpienė

11

Dailės (II c)

Oksana Janauskienė

12

Biologijos (II b)

Jurgita Tiškevičienė/Asta Dantaitė

13

Sveikatos specialistas/Mokytojo padėjėjas

Oksana Voronkova/

II AUKŠTAS

14

Psichologas

Joleta Norkienė

15

Fizikos (I c)

Rita Martinkienė/Jurgita Staseliūnienė

16

Lietuvių kalbos

Eugenija Kazlauskienė

17

Rusų kalbos (III b)

Laimutė Žalenekienė

18

Informacinių technologijų

Jurgita Staseliūnienė

19

Mokytojų kambarys

Gimnazijos mokytojai

20

Direktoriaus pavaduotojai

Dalė Tamaliūnienė/Irena Raulinaitienė

20A

Socialinis pedagogas

Asta Dantaitė

21

Matematikos

Manvydas Šnirpūnas

22

Skaitykla

Administracija

23

Muzikos (II a)

Aidas Leskauskas/Regina Vaivadienė

III AUKŠTAS

24

Kompiuterininkas

Algimantas Kumetaitis

25

Informacinių technologijų

Gintaras Langas

26

Anglų kalbos

Elvyra Rubakha

27

Lietuvių kalbos

Rita Burbulytė

28

Anglų kalbos (I a)

Virginija Gustainienė

29

Dorinio-pilietinio ugdymo (IV a)

Audronė Pranskevičienė

30

Posėdžių-susirinkimų

Administracija

31

Geografijos

Dalia Valė Petraitienė

32

Anglų kalbos

Jevgenija Bernotienė

33

Istorijos (IV b)

Neringa Matusevičienė

34

Chemijos (I b)

Laima Pečiulienė

35

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui/Viešųjų pirkimų specialistas

Arvydas Malinauskas/Rūta Buinevičienė

36

Aktų salė

Pavaduotojai

37

Muzikos aparatūros saugykla

Aidas Leskauskas