Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius, globėjus, rūpintojus pateikti prašymus dėl mokymosi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius, globėjus, rūpintojus pateikti prašymus dėl mokymosi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos I-II klasėse (pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį) ir III-IV klasėse ( pagal vidurinio ugdymo programą) :

Prašymas dėl leidimo tęsti mokymąsi gimnazijos I klasėje, pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (baigusiems 8 klasę).

Prašymas dėl leidimo tęsti mokymąsi gimnazijos III klasėje, pagal vidurinio ugdymo programą (baigusiems 10 klasę).

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją, naujai atvykstantiems mokiniams iš kitų mokyklų.

Individualus ugdymo planas (III-IV gimnazijos klasei)

Pasiūla mokinių pasirinkimams 2024-2025 m.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia asmens duomenų anketą (Mokinių registro duomenų tvarkymui):

Mokinio duomenų anketa

P.S. Kartu su  prašymu pateikiama dokumentinė nuotrauka (arba skaitmeninė pateikiama el. p.) mokinio skaitmeniniam  pažymėjimui pagaminti.

Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai  teikiami:

Gimnazijos raštinėje (Atgimimo g. 1) darbo dienomis nuo 9-12 val. ir 13-16 val. arba

El. p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt .

 Daugiau informacijos suteikiame tel. Nr. +37034368029; +37034395139;

 el. p. irena.raulinaitiene@kaziogriniausgimnazija.lt;