Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius, globėjus, rūpintojus pateikti prašymus dėl mokymosi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius, globėjus, rūpintojus pateikti prašymus dėl mokymosi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos I-II klasėse (pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį) ir III-IV klasėse (pagal vidurinio ugdymo programą):

Prašymas dėl leidimo tęsti mokymąsi gimnazijos I klasėje, pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (baigusius 8 klases).

Prašymas dėl leidimo tęsti mokymąsi gimnazijos III klasėje, pagal vidurinio ugdymo programą (baigusius 10 klasių).

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją, naujai atvykstantiems mokiniams iš kitų mokyklų.

Dėl 14 metų ir vyresnių mokinių  mokymo (si) sudaroma SUTARTIS:

Mokymo (si) sutartis, pagal pagrindinio ugdymo programą (I-II gimnazijos klasės);

Mokymo (si) sutartis, pagal vidurinio ugdymo programą (III-IV gimnazijos klasės);

Individualus ugdymo planas (III-IV gimnazijos klasei).

Gimnazijos pasiūla mokinių pasirinkimui 2023-2025 m.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia asmens duomenų anketą (Mokinių registro duomenų tvarkymui):

Mokinio duomenų anketa.

P. S. Kartu su prašymu pateikiama skaitmeninė nuotrauka el. paštu  rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt  mokinio skaitmeniniam  pažymėjimui pagaminti.

Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai teikiami:

Gimnazijos raštinėje (Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda) darbo dienomis nuo 9.00 -12.00 val. ir 13.00 -16.00 val. arba el. p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt .

 Daugiau informacijos suteikiame tel. Nr. +37034368029, +37034395139 ir  el. p. pavaduotoja@gimnazija.kazluruda.lm.lt .