Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 15 d. įvyko Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos 74-osios laidos abiturientų atestatų įteikimo šventė.
Brandos atestatai išduoti 60-čiai abiturientų, turintiems teigiamus metinius įvertinimus ir išlaikiusiems bent du egzaminus, iš kurių vienas privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros.
Sėkmingiausiai sekėsi anglų kalbos egzaminas, kurį laikė 57 kandidatai. Egzamino įvertinimo vidurkis 61,98 balai, kuris yra aukštesnis už respublikos vidurkį. Net 17 mokinių gavo aukštesniojo lygio įvertinimus, t. y. 86-100 balų.
Gana sėkmingas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Jį laikė 56 abiturientai. Egzamino vidurkis 55,79 balai, 9 įvertinimai – aukštesnio lygio. Jo išlaikymo rezultatai (92%) aukštesni už respublikos rezultatus.
Fizikos egzamino išlaikymas – 100%, balų vidurkis – 55,13 balai, o respublikos vidurkis – 44,72. Iš viso gauta 30 aukštesnio lygio įvertinimų. 22 abiturientai, t. y. 35%, gavo bent vieną aukštesnio lygio įvertinimą.
Šiais mokslo metais aukščiausias egzamino įvertinimas yra iš anglų kalbos. 99 balus gavo Gabija Janušaitytė; taip pat ši mokinė gavo 92 balus iš rusų kalbos egzamino.
Dar po du aukštesnio lygio įvertinimus gavo:
Brigita Norkutė – 95 balai iš lietuvių kalbos ir literatūros ir 86 balai iš anglų kalbos;
Benas Lapinskas – 91 balas iš matematikos, 88 balai iš anglų kalbos;
Lėja Bumbulytė – 91 balas iš anglų kalbos ir 86 balai iš lietuvių kalbos ir literatūros.
Kaip ir kasmet, paskelbtas sėkmingiausias laidos abiturientas.
Sėkmingiausias 74 laidos abiturientas yra Raidas Kančys, kuris visus 4 pasirinktus egzaminus išlaikė aukštesniuoju lygiu:
95 balai iš anglų kalbos;
88 balai iš fizikos;
87 balai iš matematikos;
87 balai iš lietuvių kalbos ir literatūros.
Šventę vedė aktorius Ramūnas Šimukauskas, skambėjo solisto Egidijaus Bavikino giedamas Lietuvos Respublikos himnas ir dainos. Daug emocijų sukėlė abiturientų koncertinis pasirodymas – Tado Ruzvelto klarneto melodija, Agnės Trepėnaitytės skaitytos savo kūrybos eilės.
Abiturientus sveikino Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ina Živatkauskienė. Skambėjo gimnazijos mišraus vokalinio ansamblio, taip pat atlikėjos Adrinos, gimnazijos 72-osios laidos absolventės, dainos. Sėkmės ir atsakingo, teisingo pasirinkimo gyvenime gimnazistams palinkėjo gimnazijos 45-osios laidos alumnai Erika Motiejauskienė ir Audrius Kabašinskas.
Abiturientams užsivėrė gimnazijos durys, bet atsiveria kitos – į studijas, profesiją, karjerą. Lai pildosi visos jų svajonės…