Gruodžio 17-oji – didi diena mūsų gimnazijoje

Gruodžio 17-oji – didi diena mūsų gimnazijoje. Šią dieną tradiciškai švenčiame Kazio Griniaus gimtadienį. Šiemet minėjome 155-ąsias gimimo metines. Minėti pradėjome dar išvakarėse, 3-4 klasių mokinių organizuotu protmūšiu gimnazijos pirmokams ir antrokams.

O gruodžio 17-ąją pradėjome susirinkę prie naujojo paminklo prezidentui K. Griniui, uždegėme žvakeles, sugiedojome tautišką giesmę. Istorijos mokytoja Neringa Matusevičienė trumpai apžvelgė šios šviesios asmenybės gyvenimą ir veiklą, ypač pabrėždama jo puoselėtas vertybes, labai svarbias ir šiandien. Vėliau, klasių atstovai vyko į Mondžgirę, padėti gėlių prie prezidento kapo. Ši diena mums priminė, kokio iškilaus žmogaus vardu pavadinta mūsų gimnazija, ir kaip svarbu būti vertiems šio vardo.

Rugilė Jurgelaitytė 4b kl