Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

P A D Ė K A Kazlų Rūdos Kazio Griniaus administracija ir visa gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja mokinių tėvams Ingai ir Andriui Kairiams Irmai ir Romui Valaičiams Rasai ir Almantui Kazlauskams Ritai ir Daliui Kazakevičiams Aurelijai i

P A D Ė K A

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus administracija ir visa gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja mokinių tėvams

Ingai ir Andriui Kairiams

Irmai ir Romui Valaičiams

Rasai ir Almantui  Kazlauskams

Ritai ir Daliui Kazakevičiams

Aurelijai ir Sigitui Matukynams

už studentų iš užsienio priėmimą ir apgyvendinimą savo namuose, nuoširdų pasirūpinimą jais, už geranorišką pagalbą gimnazijai,

gražų bendradarbiavimą,

įgyvendinant tarptautinį AISEC projektą „Save kuriu pats“ .