Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

BUVUSIŲ GIMNAZISTŲ IR EKSTERNŲ DĖMESIUI

Primename, kad iki kovo 7 dienos priimami prašymai laikyti brandos egzaminus.
Kartu su prašymu privaloma pateikti:
a) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba vairuotojo pažymėjimą;
b) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą).
Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą brandos egzaminą.
Labai prašome nevėluoti, nes po kovo 7 dienos prašymai nebus priimami.