Koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gera ir teisinga…

Paskutinėmis vasario savaitėmis Kazlų Rūdos miestelyje (ko gero, ir kitose savivaldybės gyvenvietėse) kaboję skelbimai, kviečiantys į asociacijos „Jaunoji Sūduva“ organizuojamą labdaros koncertą, išaušus pirmai kalendorinio pavasario dienai ūmai pražuvo… Gimnazijoje įvykęs renginys tarsi laimės žiburys, gundęs, akinęs, kvietęs minių minias pasišventėlių, jų rankų paliestas subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kaip krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido žemyn ir  nušvietė visų buvusių širdis…

Yra pasakyta, kad grožis išgelbės pasaulį. Be gerumo tai neįmanoma misija- tarp žmonių laimė neatsiras, jeigu vien tik savimi visuose pasaulio veidrodžiuose mėgausis…

Kad palengvintų Edo ir Indrės, kurių daliai negali likti abejingas, likimą, paskutinį žiemos vakarą susirinko minia gerumu pasipuošusių žmonių. Poros šimtų gimnazijos aktų salės kėdžių neužteko visiems susirinkusiems į koncertą susodinti. Gausiam gimnazistų būriui tai nuotaikos neatėmė- juk jauni, sveiki, o ir rankom susikibti, palinguoti, net pašokti kai kurie kūriniai tiesiog akino. Taigi įspūdžių tikrai dėl to nesumažėjo- net atvirkščiai. Kazlų Rūda pažįsta yra mačiusi bei girdėjusi ir Liudą Mikalauską, ir Egidijų Bavikiną, Justina Žemaitytė kelinti metai šokt mokina mūsų miestelio ponias, paneles ir mokinukų poras, abiturientės Gabrielės Motiejauskaitės talento gerbėjais laikytina visa bendruomenė. Be jau minėtų menininkų žiūrovus žavėjo ir spalvotas Lino Adomaičio bei nuotaikingas 16Hr pasirodymas, pianistės Eglės Gelažiūtės, dainininkės Vaivos Leskauskaitės nuoširdus muzikavimas, šokių kolektyvo „Toro“ bei J. Žemaitytės ir D. Vaitiekūno numeriai. Tiek žvaigždžių gimnazijos scenoje dar nebūta. Kaip ir tiekos žiūrovų. Kartu su Jaunosios Sūduvos lyderiu Tadu pilnas autobusas Plutiškių žmonių atvažiavo, Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius, vicemeras Giedrius Bielskus, lopšelio-darželio direktorė Irena Bučinskienė ir kaimynai, draugai, pažįstami, neabejingi kito nelaimei gerieji mūsų mažo bei jaukaus miestelio gyventojai. Renginio metu surinkti tūkstančiai litų padalinti perpus ir bus skiriami abiejų vaikų gydymui.

Akistatoje su tokia nelaime svarbu ir nuoširdus žodis, ir supratimas, ir užuojauta, ir, manau, visi sutiksim, pinigai… Galime džiaugtis, kad gerumo egzaminas tokią ypatingą dieną (juk vasario 9-oji ne kasmet išaušta) buvo išlaikytas ir, kaip toj pasakoj apie laimės žiburį, atsirado tarp žmonių laimė…

Pasak F. Dostojevskio, geri žmonės nelaukia, kad jiems pirmiau gera padarytum. Jie mėgsta padėti tiems, kam to reikia. Pasaulyje yra labai daug gerų žmonių.

Kad tik nepaliautų jie ir laimė viešėti Edo ir Indrės namuose…

VIKTORAS GIMNAZIJUS