Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Specialioji pedagogė

Jūratė Kazlauskienė
(8 343) 95284

Specialiojo pedagogo pagalba teikiama, jei mokinys:

  • nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
  • dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
  • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
  • neįsimena mokomosios medžiagos;
  • nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.


Specialioji pedagogė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus).