Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Mokslo metų trukmė

2022 – 2023 m. m.

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos;

8.3. ugdymo proceso pabaiga – 2023 m. birželio 26 d.

8.4. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

9. Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais:

9.2 2022–2023 mokslo metais:

1-asis pusmetis – 2022-09-01–2023-01-27;

2-asis pusmetis – 2023-01-30–2023-06-26.