Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Sėkmingai įgyvendintas „Kokybės krepšelio“ projektas

𝑺𝒊𝒆𝒌𝒊𝒂𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒈𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒊 𝒎𝒐𝒌𝒊𝒏𝒊𝒖̨ 𝒖𝒈𝒅𝒚𝒎𝒐𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒆𝒌𝒊𝒎𝒖𝒔, 𝑲𝒂𝒛𝒍𝒖̨ 𝑹𝒖̄𝒅𝒐𝒔 𝑲𝒂𝒛𝒊𝒐 𝑮𝒓𝒊𝒏𝒊𝒂𝒖𝒔 𝒈𝒊𝒎𝒏𝒂𝒛𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒔𝒌𝒚𝒓𝒊𝒂𝒖𝒔 𝑷𝒓𝒂𝒏𝒐 𝑫𝒐𝒗𝒚𝒅𝒂𝒊𝒄̌𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒊𝒎𝒏𝒂𝒛𝒊𝒋𝒂, 𝒔𝒆̇𝒌𝒎𝒊𝒏𝒈𝒂𝒊 𝒊̨𝒈𝒚𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒌𝒕𝒂̨ „𝑲𝒐𝒌𝒚𝒃𝒆̇𝒔 𝒌𝒓𝒆𝒑𝒔̌𝒆𝒍𝒊𝒔“. Projekto metu progimnazija įsteigė ir įrengė budinčiąją klasę, įgyvendino mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, organizavo individualią/grupinę pagalbą, kuriai pasitelkė mokytojų padėjėjus ir pagalbininkus. Atnaujinant ir modernizuojant mokyklos aplinką ir klases buvo įsigytos 8 interaktyvios lentos, daugiafunkciniai spausdintuvai, priemonės aktyviam fiziniam ugdymui – treniruokliai, teniso ir biliardo stalai bei įsigytos priemonės muzikos, dailės ir matematikos ugdymo tobulinimui. Įkurtas etnokultūros kabinetas, gamtos mokslų laboratorija, atnaujinta lauko klasė.

📈 Š. m. rugsėjo 29 d. vyko pakartotinis Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas išorinis vertinimas, siekiant apžvelgti mokyklos padarytą pažangą. Vertintojai, išanalizavę dokumentus bei išklausę bendruomenės patirtis ir įžvalgas, patvirtino, kad „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose srityse: rezultatuose, pagalboje mokiniui ir ugdymosi procese. Išorinio vertinimo ekspertai mokyklai skyrė 26 balus iš 27 galimų.

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė džiaugiasi, jog akademines pamokas keičia praktinės veiklos naujai įrengtose edukacinėse erdvėse bei nuolatos yra ieškoma būdų, kaip pagerinti mokinių pasiekimus ir motyvuoti vaikus siekti daugiau. „Gimnazijos bendruomenė turi tikslą ir žino, kaip jį pasiekti. Svarbiausias tikslas – kad mūsų mokiniai ugdytųsi modernioje, suprasti, pažinti, tyrinėti skatinančioje aplinkoje ir kad gerėtų jų mokymosi pasiekimai. Džiaugiuosi, kad projektą progimnazija įgyvendino ypač gerai ir mielai įsijungia į naujus projektus bei iššūkius. Progimnazija tęsdama projekto „Kokybės krepšelio“ įgytas kompetencijas šiuo metu žengia į STEAM veiklas bei siekia gauti tarptautinį įvertinimą – STEM Mokyklos Ženklą“ (STEM School Label)“ – teigia A. Baronienė.

Plačiau skaitykite: https://www.kazluruda.lt/…/prano-dovydaicio…