Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Piligriminė kelionė „Malda už taiką. Šiluva – Kryžių kalnas“

8a, b kl. edukacinė piligriminė kelionė „Malda už taiką. Šiluva – Kryžių kalnas“ (2024 m. gegužės mėn. 15 d.). Mokiniai kelionėje susipažino su Šiluvos ir Kryžių kalno istorija. Keliaudami apsilankė virtualioje, o atvykę realioje Šiluvos ekskursijoje. Turėjo galimybę palyginti šių ekskursijų patirtį. Dirbdami grupėse rengė pristatymus apie Šiluvą ir tapo gidais. Aplankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, Jono Pauliaus II namus, Šv. Mišiose meldėsi už taiką.

Kelyje nuo Raseinių iki Šiluvos skaičiavo kryžius ir susipažino su kryžių kompozicijomis kurios žymi Rožinio maldos slėpinius. Ses. Regina Edita Teresiutė SJE supažindino su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos keliu Lietuvoje bei papasakojo apie Mergelės Marijos apsireiškimą įvykusį Šiluvoje (1608 m.). Kryžių kalne palikome Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos pagamintą kryžių. Džiaugiamės suradę mūsų mokinių 2023 m. kovo mėn. 15 d. paliktą ir laiko nepaliestą kryžių. Mokiniai atlikdami pažintines, kūrybines užduotis pažino pasaulį krikščioniškam kontekste.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Jolita Paužienė ir Technologijų mokytojas Rimantas Janušauskas

https://www.facebook.com/100057555276614/videos/1188462202154313