Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Nuo idėjos iki įgyvendinimo

Šiandien Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje pradėjome kvalifikacijos tobulinimo programos ciklą „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“.

Programą parengė ir veda STEAM koordinatorė, edukologė Audronė Baronienė

Dėkojame Kazlų Rūdos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistėms Jurgitai Šėvelienei ir Aušrai Kliūčiuvienei už dalyvavimą mokymuose bei TŪM programos pristatymą.

Programa „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ orientuota į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – pildydami veiklos planus, projektus, kitas netradicines veiklas bei ruošdamiesi joms.

Šia mokymų programa bus siekiama padėti visiems pedagogams, kurie galėtų įgyvendinti STEAM krypties formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, įgyti kompetencijų kokybiškoms STEAM veikloms įgyvendinti.

Programos dalyviai susipažins su STEAM ugdymo tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, STEAM filosofija, kuri pagrįsta tuo, kad visi šie dalykai tampa integralia visuma, mokysis kaip organizuoti problemų sprendimo, tiriamosios veiklos ir aplinkos stebėjimo veiklas.