Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 68031
El. p.: progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt

Ugdomosios veiklos Žemės dienai paminėti

Progimnazijoje, visą savaitę, gamtos mokslų pamokos buvo skirtos Žemės dienai paminėti. Šeštų klasių mokiniai ruošė pranešimus pasirinktomis temomis: „Klimato atšilimas“, „Nykstantys augalai ir gyvūnai“, „Atliekų rūšiavimas“. Savo pranešimus mokiniai pristatė pamokose, vyko aktyvios diskusijos „Minčių lietus“, refleksija.

Penktų klasių mokiniai susipažino su knygomis apie Žemę: „Lietuva 101 gamtos stebuklas“ „Augalai“, „100 įspūdingiausių gamtos stebuklų“, „1001 gamtos stebuklas“, ‚Nepaliestas pasaulis“. Dirbdami komandose mokiniai pateikė įdomius faktus iš nagrinėtos knygos. Pamokos pabaigoje klasė vertino komandų prisistatymus. Tokios pamokos sudaro galimybe patirti įvairius ugdymo(si) būdus ir formas, skatina įtraukųjį ir akyvų mokymąsi.

Penktadienį 6-7 klasių mokinių tikslinė komanda buvo pakviesta į viktoriną „Tausokime žemę“. Komandinėms užduotis atlikti buvo skirta 1 min., komandų stebėtojos Evelinos – iš 8a klasės. Užduočių sudėtingumas viktorinoje buvo nuo mįslių įminimo, grandinėlių sudarymo, matematinio skaičiavimo, istorinių, geografinių fakto žinojimo, gamtamokslinių žinių pritaikymo. Viktorinos pabaigoje vyko užduočių atsakymų pateikimas, kuris vienas komandas nustebino, pradžiugino…. Viktorina „Tausokime žemę“ leido mokiniams ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, gamtamokslines kompetencijas.

Rasa Žemaitienė, chemijos, gamtos ir žmogaus