Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Pamokos kitaip, skirtos Žemės dienai paminėti

Progimnazijoje, visą savaitę, gamtos ir žmogaus pamokos buvo skirtos Žemės dienai paminėti. Mokiniai ruošė pranešimus pasirinktomis temomis: „Klimato atšilimas“, „Nykstantys augalai ir gyvūnai“, „Atliekų rūšiavimas“. Savo pranešimus mokiniai pristatė pamokose, vyko aktyvios diskusijos „Minčių lietus“, refleksija. Tokios pamokos sudaro galimybe patirti įvairius ugdymo(si) būdus ir formas, skatina įtraukųjį ir aktyvų mokymąsi.

Rasa Žemaitienė, gamtos ir žmogaus mokytoja