Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginys „Šokim, bėkim, laisvi būkim“

Smagiai šventėme Kovo 11-ąją🇱🇹🇺🇦🇱🇹

Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginys „Šokim, bėkim, laisvi būkim“ vyko mokyklos kieme. Mokiniai ant išneštų į kiemą stalų pasidėjo savo kuklias vaišes. Karšta arbata pasirūpino mokyklos valgykla. Šiam šventiniam renginiui buvo atsakingai ruošiamasi. Mokiniai kūrė bendrus eilėraščius, skirtus Kovo 11-ąjai, mokėsi tautinių šokių, skaitė modernios Lietuvos istoriją – ruošėsi protų mūšiui “ 33 klausimai apie Lietuvą“, piešė piešinius, kurie buvo iškabinti ant mokyklos tvoros, kad juos galėtų pamatyti miesto bendruomenė, mokėsi kūrybinėse dirbtuvėse gaminti tautiškų spalvų atšvaitus.

Šventės pradžioje Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Baronienė visus pasveikino su Kovo 11-ąja. Ji perskaitė iš Ukrainos gautą padėką už kariams padovanotas apkasų žvakes, už paramą šiltais rūbais ir kitas dovanas Ukrainos žmonėms. Direktoriaus pavaduotoja ypatingos šventės proga įteikė mokiniams ir mokytojams padėkas už dalyvavimą įvairiuose konkursuose.

Džiugu, kad mokiniai labai aktyviai ir nuotaikingai dalyvavo visose veiklose. Gerai nusiteikę mokiniai ir mokytojai, pasipuošę tautine atributika, ėjo į gimnazijos kiemą pasitikti tradicinės bėgimo akcijos „Tiltas iš praeities į dabartį“ dalyvius.

Dėkojame Kazlų Rūdos pradinės mokyklos bendruomenei, papuošusiai savo piešiniais bėgimo dalyvių sutikimą. Sveikiname Airidą Valentukonį, 8a klasės mokinį, laimėjusį protmūšį apie Lietuvą. Sveikiname šauniausią sveikinimą Lietuvai sukūrusią 6b klasę. Dėkojame 5 b klasei, smagiausiai sušokusiai suvalkiečių tautinį šokį „Šyvį“.

Lietuva, Būk laisva!

https://www.facebook.com/100057555276614/videos/758774245842561