Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 68031
El. p.: progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt

Integruoto dorinio ugdymo (tikybos) ir istorijos pamoka

7 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje dorinio ugdymo (tikybos) ir istorijos pamokoje – konkurse „Mesopotamija – civilizacijų lopšys. Senojo Testamento istoriškumas“. Kurio tikslas, kad mokiniai Senojo Testamento įvykius susieti su istoriniu laikotarpiu.

7a, 7b, 7c klasėse atlikus kahoot užduotis buvo išrinkti po tris mokinius kurie susirungė finale.

Sveikiname konkurso dalyvius ir nugalėtojus.

I vieta Lazauskaitė Viltė 7a

II vieta Ulteravičius Justas 7b

III vieta Naujokaitytė Kamilė 7a

Dembinskaitė Gabija 7a

Kedaitis Andrius 7c

Girdauskas Gustas 7c

Okmantaitė Gabrielė7c

Senkutė Eva 7b

Šafranskis Deividas 7b