Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.: progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt

Prano Dovydaičio progimnazijoje minime tarptautinę Tolerancijos dieną!

1995 m. UNESCO paskelbė Tarptautinę tolerancijos dieną, kuri yra minima lapkričio 16 d.
Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas! Tolerancijos namas gali būti tas,
kuriame gyvename, tačiau gali būti sukurtas simbolinis namas, kuriame norėtume gyventi, kuris galėtų būti svajonių namas.

Lapkričio 9-16 dienomis mokykloje vyko klasės valandėlės tema „Tolerancija“, kurią vedė
socialinė pedagogė Rasa Edita Kubilė. Istorijos ir dorinio ugdymo integruotos pamokos vyko
diskusija apie skirtingus požiūrius ir situacijas, tolerancijos žodžio reikšmę. Dailės pamokose
modernaus, stilizuoto Tolerancijos namo maketo kūrimas.
Ačiū 5- 8 klasių mokiniams ir į veiklas įsitraukusiems mokytojams: dailės mokytojui V.
Apučiui, istorijos mokytojoms L. Raškauskienei, RGiedraitienei, dorinio ugdymo mokytojoms N.
Gelgotienei. J. Paužienei. Veiklas koordinavo skyriaus vedėja Rasa Žemaitienė.