Rugsėjo mėn. progimnazijoje vyko STEAM pamokos “Pažintis su technologijų pasauliu”

Pamokas vedė LISPA mokyklos lektoriai. Netradicinėse pamokose dalyvavo 5- 6 klasių mokiniai.

Pamokos tikslas – naudojantis technologijomis lavinti vaikų skaitymo, skaičiavimo, loginio mąstymo bei kūrybiškumo įgūdžius.

https://www.facebook.com/100057555276614/videos/pcb.545638724031299/1111027616195173