Mieli moksleiviai, gerbiami mokytojai ir progimnazijos darbuotojai, tėveliai, visa švietimo bendruomene!

Šiandien mes švenčiame naujų mokslo metų pradžią. Po atostogų turite daug energijos bei noro grįžti į klases. Tikiu, kad šią dieną pradėsime dar vienus pažinimo ir tobulėjimo, draugystės ir bendradarbiavimo metus.

Mokytojams linkiu kūrybiškumo, išminties ir kantrybės.

Tėvams – nuolat būti šalia, domėtis ir žinoti, kuo gyvena Jūsų vaikai ir mokykla, kurioje jie mokosi.

Mokiniams – pažinimo džiaugsmo, noro mokytis bei kurti, pagarbos savo draugams, mokytojams, tėvams ir gimtajam kraštui.

Tegu Rugsėjo 1-oji būna graži šeimos ir progimnazijos šventė!

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos vadovė Audronė Baronienė