Integruotų pamokų ciklas  

Balandžio 13-14 d. 7a klasės mokiniai dalyvavo integruotų  pamokų  projekte „Velykų tradicijos ir papročiai. Margučių marginimas augalais“. Integruotos vokiečių ir rusų kalbų pamokos metu mokiniai susipažino su šalių velykiniais papročiais, išmoko naujų žodžių, sveikinimų su šventomis Velykomis, įtvirtino žinias, atlikdami praktinę užduotį. Per technologijų ir dorinio ugdymo (etikos) pamokas jie prisiminė lietuvių tautos velykinius papročius, sužinojo margučių spalvų reikšmes, margino kiaušinius jau  primirštais būdais – svogūnų lukštais ir augalais. Panaudodami pamokoje gautą informaciją mokiniai kūrė velykinius sveikinimus mokyklos bendruomenei.


Visų keturių mokomųjų dalykų  integruotų  pamokų metu buvo išbandytas „Pamokos studijos“ metodo taikymas ugdymo(si) praktikai tobulinti.
Integruotų pamokų ciklą vedė mokytojos:  Jūratė Banionienė (technologijos),  Danguolė Botyriūtė (rusų kalba),   Nijolė Gelgotienė (etika), Regina Vaivadienė (vokiečių kalba).
Keletas mokinių minčių apie vykusias pamokas:
 „Buvo smagu sužinoti papročius, tradicijas, kaip žmonės laukdavo šventų Velykų ir jas švęsdavo. Norėčiau daugiau tokių pamokų“ (Augustas).
„Labai patiko kiaušinius apdėti įvairiomis žolelėmis ir aprengti svogūnų lukštais. Tokios pamokos labai įdomios“ (Vytė).
„Išmokau  rusų kalba pasveikinti su šventomis Velykomis. Patiko atlikti užduotis su suolo drauge. Man patinka,  kai vyksta tokios pamokos“ (Arvita).
„Išmokau  naujų žodžių, susipažinau su šventų Velykų tradicijomis Vokietijoje“ (Jokūbas).
„Visos veiklos buvo įdomios, buvo smagu, daug išmokau“ (Dovydas).
„Man patiko dėlioti augalus ant kiaušinių. Aš labai norėčiau daugiau tokių integruotų pamokų“ (Emilija).
„Man per pamokas sekėsi gerai. Labai patiko dažyti kiaušinius. Norėčiau daugiau tokių įdomių  pamokų  su keliais mokytojais“ (Saulius).
Vokiečių kalbos mokytoja Regina Vaivadienė