Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė“

Adresas: Vytauto g. 56, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95479
El. p.:

Ugdymas

Lopšelyje-darželyje „Pušelė“ vaikai ugdomi visuminiu-kūrybiniu metodu per žaidimus, vadovaujantis parengta ikimokyklinio ugdymo turinio programa „Žingsneliai“. Vyksta papildomas muzikos ir choreografijos ugdymas. Vaikai su specialiais ugdymo(si) poreikiais integruojami į visas grupes. Lopšelis-darželis priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“.