Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė“

Adresas: Vytauto g. 56, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95479
El. p.:

Sėkmės istorija

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Lopšelis-darželis „Pušelė” – tai atvira pokyčiams ugdymo įstaiga, priimanti ir įsisavinanti naujas ugdymo tendencijas, ieškanti efektyvių ugdymo(si) būdų bei metodų, su meile ir rūpesčiu sutinkanti bei išlydinti kiekvieną vaiką.

Čia vadovaujamės nuostata, jog ikimokyklinis amžiaus tarpsnis žmogaus gyvenime yra ypatingai svarbus, nuo jo kokybės didele dalimi priklauso žmogaus gyvenimo sėkmė.

Lopšelis-darželis įsikūręs Kazlų Rūdos pakraštyje, greta nuostabaus grožio miško. Tai atveria galimybes vaikams ir mokytojams kartu tyrinėti natūralią aplinką ne tik didelėje lopšelio-darželio teritorijoje, bet ir už jos ribų, taikyti lauko pedagogikos elementus.
 
Mes koncentruojamės išskirtinai į ikimokyklinį vaikų ugdymą, todėl esame ikimokyklinio ugdymo metodinis centras savivaldybėje. Lopšelio grupių pedagogai specializuojasi būtent lopšelio amžiaus (1-2 m.) vaikų ugdymo srityje. Tai sudaro palankias sąlygas jiems tapti konkretaus vaikų amžiaus tarpsnio ekspertais. Tuo tarpu darželio grupių mokytojai lydi vaiką jo grupėje nuo 3 m. iki tol, kol jis/ji užauga iki priešmokyklinio amžiaus. Tai sudaro platesnes galimybes kurti tvarų mokytojų, vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį bei pažinti kiekvieną individualų vaiką.
 
Mūsų meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) specialistai veda vaikams papildomus muzikos, choreografijos bei kūno kultūros užsiėmimus. Papildomo ugdymo tikslas – suteikti vaikams platesnių ugdymosi patirčių ir galimybių, padėti vaikams atskleisti savo gebėjimus ir interesus, atliepti specifinius vaikų poreikius, ugdyti kūrybiškas ir atvirai mąstančias asmenybes.
Taip pat didžiuojamės savo švietimo pagalbos specialistų komanda, kuri glaudžiai bendradarbiaudama su vaiko tėvais itin anksti gali suteikti vaikui reikiamą pagalbą.
 
Ugdymą organizuojame vadovaudamiesi ugdymo turinio programa „Žingsneliai”. Tai leidžia nuosekliai ir metodiškai lydėti vaiką jo augimo procese. Be to, kiekvienais metais turime naują metinę lopšelio-darželio temą, kurios tikslas suteikti kontekstą ir žaismę kasdienėms vaikų ugdomosioms veikloms.