Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė“

Adresas: Vytauto g. 56, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95479
El. p.:

Pedagogai

Lopšelyje-darželyje dirba:
1 direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   • 1 skyriaus vedėjas;
11 IU mokytojų;
4 vyresniųjų IU mokytojos;
3 IU mokytojos metodininkės;
1 meninio ugdymo (choreografija) mokytoja;
1 meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė;
1 judesio korekcijos pedagogė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnioji mokytoja;
1 logopedė metodininkė, specialioji pedagogė;
1 psichologė;
1 socialinė pedagogė.

ĄŽUOLŲ BŪDOS DARŽELIS
  • 2 IU mokytojos;
  • 1 meninio ugdymo (muzika) mokytoja.