Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė“

Adresas: Vytauto g. 56, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95479
El. p.: pusele@kaziogriniausgimnazija.lt

Pedagogai

Vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ dirba:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angelė Paliokienė;
 • Skyriaus vedėjas Eimantas Dambrauskas;
 • 18 IU mokytojų.
 • 4 – vyresniosios mokytojos;
 • 2 – mokytojos metodininkės;
 • Meninio ugdymo (choreografija) mokytoja Eglė Simanauskienė;
 • Meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė Diana Dambrauskienė;
 • Judesio korekcijos pedagogė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnioji mokytoja Aušrelė Kiverienė;
 • Logopedė metodininkė-specialioji pedagogė Neringa Venčkauskienė;
 • Psichologė Julija Dekaminavičienė;
 • Socialinė pedagogė Živilė Butanavičienė.