Kainoraštis

Mityba

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-97, nustatome vaikų maitinimo normas:

 • 1 dienos maitinimo norma lopšelio grupės vaikams – 2,20 €:

  • pusryčiai – 0,60 €;
  • pietūs – 1,00 €;
  • vakarienė – 0,60 €
 • 1 dienos maitinimo norma darželio grupės vaikams – 2,50 €:

  • pusryčiai – 0,70 €;
  • pietūs – 1,10 €;
  • vakarienė – 0,70 €
 • 1 dienos maitinimo norma savaitinės grupės vaikams – 3,60 €

Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS-197 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ VAIKŲ LANKYMO IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE APSKAITOS TVARKA

Lankymo apskaitos tvarka.pdf