Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė“

Adresas: Vytauto g. 56, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95479
El. p.: pusele@kaziogriniausgimnazija.lt

Gerosios patirties sklaidos renginys su Šakių rajono IU pedagogais

2022 m. spalio 20 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje lopšelyje-
darželyje „Pušelė“ organizavome Kazlų Rūdos savivaldybės IU mokytojų metodinio būrelio
gerosios patirties sklaidos renginį, kuriame dalyvavo ir Šakių rajono IU mokytojos. Svečiai aplankė
ir apžiūrėjo lopšelio ir darželio grupes, pasigėrėjo rudeninėmis girliandomis ir mandalomis
papuoštomis lauko erdvėmis. Susirinkus į salę, Inga Kontvainienė, lopšelio-darželio „Pušelė“ IU
mokytoja, pristatė lopšelio-darželio „Pušelė“ ugdomosios veiklos planavimo formas ir būdus.
Susitikimą užbaigėme šiltu ir nuoširdžiu pabendravimu prie kavos puodelio.

Tik bendraudami ir dalindamiesi, mes auginame save ir kitus, mokomės patys ir
mokome kitus, galime padėti ar ieškome pagalbos sau. Nuoširdus bendravimas ir
bendradarbiavimas ypatingai svarbus pedagogų darbe, todėl išsiskiriant sutarėme, kad šis
susitikimas, tai tik graži Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės IU mokytojų bendravimo
pradžia.

Angelė Paliokienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui