Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Adresas: Maironio g. 28A, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95280
El. p.:

Mokinių taisyklės

ĮŽANGA

Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai. Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais, jaustis saugiai.

Neužmiršk, kad:

Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, reikalingų ateičiai.

Mokytojas– tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime.

Mokyklos darbuotojas– tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi švarioje aplinkoje.

Mokinio taisyklės

 1. Stropiai mokytis.
 2. Gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus.
 3. Mandagiai, drausmingai ir saugiai elgtis klasėje, koridoriuje, sporto ir šokių salėje, valgykloje, mokyklos kieme;
 4. Saugoti savo ir kitų sveikatą.
 5. Laiku ateiti į pamokas, be priežasties jų nepraleidinėti.
 6. Nuolat lankyti pasirinktų būrelių užsiėmimus.
 7. Mokykloje draudžiama naudotis išmaniaisiais mobiliaisiais telefonais, išmaniaisiais laikrodžiais ir apyrankėmis, mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis. Atvykus į mokyklą, šios ryšio priemonės turi būti išjungtos, jomis naudotis negalima.
 8. Turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
 9. Saugoti savo daiktus.
 10. Pamokų ir pertraukų metu be mokytojos leidimo neišeiti iš mokyklos teritorijos.
 11. Išėjus su klase už mokyklos teritorijos ribų laikytis nurodytos tvarkos ir mokytojo instruktažo.
 12. Tausoti mokyklos turtą: inventorių, mokymo priemones, vadovėlius, knygas.
 13. Taupyti elektrą, vandenį; saugoti ir puoselėti mokyklos aplinką.
 14. Į mokyklą ateiti švariai, tvarkingai apsirengus, dėvėti mokyklinę uniformą.
 15. Laikytis saugaus eismo taisyklių.

Skatinimas

 1. Mokinys gali būti skatinamas už:
 • gerą mokymąsi;
 • aktyvų dalyvavimą užklasinėje veikloje;
 • pavyzdingą elgesį;
 • mokyklos vardo garsinimą konkursuose, olimpiadose, parodose, sportinėse varžybose;
 1. Skatinimo formos:
 • mokytojo, būrelio vadovo žodinė padėka;
 • mokytojo, būrelio vadovo padėkos raštas;
 • mokyklos direktoriaus žodinė padėka;
 • mokyklos direktoriaus padėkos raštas;
 • mokinio pavardės skelbimas renginio metu, tėvų susirinkime, informaciniame stende, internetinėje svetainėje;
 • išvyka, ekskursija (esant galimybei);
 • asmeninė dovanėlė (esant galimybei).

Atsakomybė

 1. Mokiniams, nesilaikantiems taisyklių taikomos šios poveikio priemonės:
 • individualus pokalbis;
 • žodinis įspėjimas;
 • pastaba elektroniniame dienyne;
 • tėvų iškvietimas pokalbiui su mokytoja, mokyklos direktoriumi, Vaiko gerovės komisija;
 • pokalbis dalyvaujant Policijos komisariato prevencinio poskyrio specialistams ir vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistams.
 1. Skiriant poveikio priemones gali būti nesilaikoma jų eiliškumo.