Rugsėjo 1-oji

Vėl grįžtame mokyklon mokytis, bręsti ir augti. Suprasti tai, ko nesupratome ir sužinoti tai, ko nežinojome. Mes ateiname juoktis, šypsotis ir žaisti. Patirti tai, ko lig šiol nepatyrėme…

Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinės mokyklos bendruomenė sveikina visus su prasidėjusiais naujais mokslo metais!