Skautų žygis „Atsisveikinimas su ketvirtokais“

Birželio 10 d. Jurgio Dovydaičio draugovės skautai vasariškai laiką leido žygyje „Atsisveikinimas su ketvirtokais“. Žaidė, sportavo, dainavo ir “Iki pasimatymo” tarė ketvirtokams, linkėdami sėkmingo skautiško gyvenimo kitoje draugovėje.