Jonavos Justino Vareikio progimnazija organizavo Respublikinį fotografijų konkursą „Aš – Tavo gimtinė“, skirtą pasaulinei Žemės dienai paminėti. Ir Jankų mokyklos dalies mokinių fotografijos buvo įvertintos padėkos raštais. Visi 1-2 klasių mokiniai dalyvavo Kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Atverkime kalbos turtus“, kurią organizavo naujienų portalas „Mano kraštas“. Padėkos raštas – svarbus įvertinimas už įdėtą darbą. Džiaugiamės, kad mūsų mokinių darbai garsina mokyklos vardą.