Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Jankų mokykla

Adresas: Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.
Tel.: (8 343) 41635
El. p.: jankai@kaziogriniausgimnazija.lt

Jankų mokiniai renginyje “Vasara su knyga” Višakio Rūdoje

Birželio 4 d. Višakio Rūdos biblioteka organizavo renginį “Vasara su knyga”, kurio metu Jankų pagrindinės mokyklos dramos būrelis parodė spektaklį “Keistas gimtadienis”. Į renginį atvyko gausus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mokinių būrys, kurie ne tik stebėjo spektaklį, bet ir patys papasakojo, kuo domisi, ką skaito, kokius būrelius lanko.Bibliotekininkė visus kvietė vasarą nepamiršti skaityti knygų,lankyti biblioteką,atostogas praleisti turiningai. Po spektaklio visi gėrėjosi kaklaraiščių paroda kultūros namuose.

Dėkojame Višakio Rūdos bibliotekininkei D.Čibirkienei už renginio organizavimą, B.Kerušauskienei – už šiltą priėmimą, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mokytojai B. Česūnienei -už saldžias dovanas.

Dramos būrelio vadovė E.Kančienė