EUROPOS KALBŲ DIENA

Rugsėjo 26 d. visoje Europoje švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras. Kalbos atveria duris, leidžia kitaip pažvelgti į pasaulį, padeda susirasti darbą. Kalbų smagu mokytis, malonu jomis kalbėtis, bet svarbiausia, kad kalbos suvienija žmones.

Šiai dienai paminėti mūsų mokykloje vyko rytmetys,kurio metu moksleiviams buvo priminta, kaip svarbu mokėti svetimų kalbų, kokios galimybės atsiveria tuomet, kai lengvai ir laisvai gali susikalbėti su kitataučiu. Be to,kalbų mokėjimas – išsilavinusio, intelektualaus žmogaus požymis.

Indoeuropiečių kalbų šeima – pati gausiausia. Šios šeimos kalbomis šneka apie 3 milijardai žmonių – beveik pusė pasaulio gyventojų. Šiai kalbų šeimai priklauso ir lietuvių kalba.

“Ir savos kalbos mokantis, kartais reikia nemažų pastangų, tačiau mums tai gimtoji, ją privalome mokėti ir puoselėti…” -kalbėjo lietuvių kalbos mokytoja Violeta Žarskienė .” Mūsų kalba – viena seniausių, turtingiausių ir sudėtingiausių kalbų pasaulyje. Gerbkime ir mylime savo kalbą!”

Anglų k. mokytojas Renatas Mūsin moksleiviams paruošė įdomių klausimų anglų kalba.

Europos kalbų dieną pirmą kartą paminėjo Europos Taryba 2001 m., kurie buvo paskelbti Europos kalbų metais. Nuo tada ji minima kasmet, siekiant padidinti informatyvumą apie Europos kultūrų ir kalbų įvairovę ir paskatinti kalbų mokytis visą gyvenimą.