Eime kartu gamtos takeliu


Vis dažniau gamta suvokiama kaip gyvasis vadovėlis, puiki mokymosi ir kūrybos erdvė, padedanti vaikams tobulėti ir augti, atverianti naujas galimybes stebint ir tyrinėjant aplinką.

Dalyvaujant socializacijos projekte ,,Eime kartu gamtos takeliu”, kurį remia Kazlų Rūdos savivaldybė, daug dėmesio skiriama vaikų socialinių ir bendravimo įgūdžių ugdymui, kryptingam vaikų užimtumui. Bendros gerai apgalvotos veiklos skatina teigiamas emocijas, pozityvų bendravimą. Grįžus iš pasivaikščiojimų, iš apsilankymų kaimo bibliotekoje, labai svarbu aptarti įspūdžius, gautas žinias, patirtas emocijas. Įtvirtinimui pasitarnauja ne tik pokalbiai, bet ir kūrybiniai darbeliai. Įgyjant praktinių gebėjimų, ugdomas ir emocinis vertybinis santykis su gamta.
,,Rudnosiukų” grupės mokytoja Nijolė B.