Vizija

Saugi, demokratiška, atvira kaitai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio vardo siekianti,pagrindinė mokykla, organizuojanti ugdymo(si) procesą taip, kad vaikas taptų asmenybe, gebančia sėkmingai adaptuotis besikeičiančiame pasaulyje.

Čia kiekvienas mokinys:

  • žino savo gabumus, suvokia savo unikalumą;
  • moka įsivertintisavo pasiekimus, juos tobulindamas kelti ir koreguoti tikslus;
  • moka bendrauti, gerbia kitą asmenį;
  • geba bendradarbiauti, dalyvauja bendrose veiklose;
  • prisiima atsakomybęuž savo pasiekimų kokybę bei elgesį;
  • prisideda priemokyklos, miesto gerovėstobulinimo.